Renault E-Tech hybrid range now in Estonia

In October, we invited Estonian car journalists over to Proto Invention Factory and introduced Renault’s new E-Tech hybrid technology. Clio hybrid and Captur and Mégane Grandtour plug-in hybrids were parked in front of the house.

The Clio E-Tech hybrid is able to drive in the city up to 80% of the time on electric power alone, saving up to 40% of fuel in city compared to a petrol engine. The Captur E-Tech and Mégane E-Tech plug-in hybrids can run 100% electric at a speed up to 135 km / h. This allows for an electric range of 50 km on a combined cycle (WLTP) and up to 65 km on a city cycle(WLTP City).

The innovative hybrid technology began with the development of the Renault Formula 1 car, and the first prototype of the engine was built from Legos.

Kuidas mõjus COVID-19 PR-tööstusele?

Meie partnerid Eurocom Worldwide’st viisid B2B, keskmise suurusega ettevõtete seas läbi uuringu, milles tuvastati PR ja turunduskommunikatsiooni praktikate muutused, mille põhjustas COVID-19 pandeemia 2020. aastal.

Ligi 80% küsitlusele vastanutest (enamik neist olid kommunikatsioonispetsialistid või direktorid/tegevjuhid) teatasid, et nad on COVID-19 pandeemia ajal oma kommunikatsioonipraktikad ja ettevõtte sõnastust kas osaliselt või isegi täielikult ümber mõelnud, rakendades samal ajal turunduse jaoks uusi lahendusi.

37% vastanutest väitis, et COVID-19 pandeemia on digitaalset transformatsiooni väga palju ja kiiresti edasi arendanud ning seetõttu pole PR ja turunduskommunikatsioon enam kunagi endised.

Loe uuringu tulemusi siit: https://www.eurocompr.com/news/is-covid-19-a-game-changer-for-the-global-pr-industry

Is COVID-19 a Game Changer for the global PR industry?

Our partners from Eurocom Worldwide made a survey among medium sized enterprises in the B2B and technology industry identifies changes in PR and marketing communications practices triggered by the COVID-19 pandemic in 2020.

Almost 80% of the survey respondents – most of them either senior communications professionals or MDs/CEOs – reported that they have either partially or even completely rethought their communications practices and corporate messaging during the COVID-19 pandemic while the implementation of new tools for marketing communications purposes has significantly increased.

For example, according to one survey respondent: “The pandemic made us rethink not only the way we communicate but also changed our target markets.”

And 37% of the respondents stated that the digital transformation is being accelerated by the COVID-19 pandemic and thus PR and marketing communications will never be the same again.

Read more: https://www.eurocompr.com/news/is-covid-19-a-game-changer-for-the-global-pr-industry

The first Environmental Product Declarations in the Estonian precast concrete industry

OÜ TMB Element, the leading manufacturer of concrete elements in Estonia, is the first Estonian company to implement international Environmental Product Declarations (EPDs) for its products – precast concrete elements. These are the first EPDs in Estonia issued for products of an Estonian company.

Environmental Product Declarations are used in green certificates and building life cycle assessments (LCAs). In construction projects, where a life cycle assessment of a building is mandatory, there are already situations, especially in Scandinavian countries, where building material producers cannot participate in the procurement without an EPD.


The method has been used in several countries for many years already, and several European countries have announced that it will be mandatory in the near future – in Norway and Sweden in 2022 and in Finland in 2024.

“According to Water quality laws, with the implementation of Environmental Product Declarations, we will start measuring the CO2 footprint of our products and will also be able to start consciously reducing our carbon footprint,” said Urmas Paas, the technology and quality manager of OÜ TMB Element. “On the other hand, it will allow us to become more open and competitive in our export markets, especially in several of our neighboring countries, where the use of EPDs is becoming mandatory in the coming years,” Paas added.

The Environmental Product Declarations of OÜ TMB Element’s products can be viewed on the website of the issuer of the EPDs, RTS EPD (Finland): https://cer.rts.fi/en/
OÜ TMB Element (founded in 1961) is Estonia’s leading manufacturer of concrete elements. The company’s turnover in 2019 was 20.9 million euros, of which 53% was exports. The company employs 160 people.

Esimesed keskkonnadeklaratsioonid Eesti betoonelemenditööstuses

Esimesena Eestis on juhtiv betoonelementide tootja OÜ TMB Element kasutusele võtnud rahvusvahelised keskkonnadeklaratsioonid (EPD – environmental product declaration) oma toodetele – monteeritavatele betoonelementidele. Tegemist on esimeste toote keskkonnadeklaratsioonidega (EPD), mis on tehtud Eestis Eesti ettevõtte toodetele.
„Keskkonnadeklaratsioonide kasutuselevõtuga alustame oma toodete CO2-jalajälje mõõtmisega ning sealtkaudu saame hakata ka süsinikujalajälje vähendamisega teadlikult tegelema,” ütles OÜ TMB Element tehnoloogia- ja kvaliteedijuht Urmas Paas. „Teiselt poolt võimaldab see meil saada avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks eksporditurgudel, kus mitmetes lähiriikides on EPD-de kasutuselevõtt lähiaastatel saamas kohustuslikuks,” lisas Paas.

Tõnis Kaasiku mälestusteraamat – „Keskkonna rakkes elu”

Tõnis Kaasik, Eesti Vabariigi esimene keskkonnaminister, Eesti ühe suurema
ringmajanduskontserni Net Systems Group rajaja, esitles Keskkonnaministeeriumis enda
mälestusteraamatut „Keskkonna rakkes elu”.
Tõnis Kaasik: „See raamat on praktiline näide sellest, kui mitutmoodi saab elu jooksul loodust teenida: püstol põues mootorrattal salakütte ja röövpüüdjaid taga ajades, ministeeriumiametnikuna asju korraldades, /…/, tipptasemel riigi keskkonnapoliitikat välja töötades ja juhtides, /…/, Läänemere rahvaste keskkonnaalast mureprojekti ellu viies, üle-eestilist ringmajanduskontserni luues ja arendades, loodus- ja kultuuripärandit hoides ja propageerides.”

Osta.ee endine juht Toomas R. Raist tuleb turule uue e-kaubanduse platvormiga merXu

Uus B2B e-kaubanduse platvorm merXu alustas oma tegevust viies riigis: Eestis, Leedus, Poolas, Tšehhis ja Slovakkias. merXu asutas kogenud e-kaubanduse spetsialistide meeskond, mida Eestis ja Leedus juhib endine Osta.ee tegevjuht Toomas R. Raist

merXu loojad said inspiratsiooni B2C müügiplatvormidest ja see on mõeldud nii väike- ja keskmise suurusega kui ka suurtele ettevõtetele. Kaubelda saab kemikaalide, ehituse, elektrotehnika, sisseseade, tööstustoodete, töötervishoiu ja ohutuse kaupade ning profitööriistadega. 

merXu Eesti ja Leedu juht Toomas R. Raist ütleb, et B2B turg muutub kiiresti ja uus ettevõte tahab ajaga kaasas käia. “B2C e-kaubanduses toimunud muutused on praegu käimas B2B keskkonnas. Pakume ettevõtetele terviklikku tööriista, mis ühendab läbipaistvuse, kasutusmugavuse ja funktsionaalsuse, muudab igapäevatöö kergemaks ja optimeerib kulusid,” räägib Raist.

“Esialgu keskendume Kesk- ja Ida-Euroopale, kuna usume siinse regiooni potentsiaali. Samas on igal riigil oma tööstuslik eripära, oma õiguslikud nõuded ja sellest tulenevalt erinev ekspordi- ja impordipoliitika. Hõlbustame merXuga tõhusalt kaubavahetust, meie kaudu eksporditakse suurima müügipotentsiaaliga kaupu,” kommenteerib Toomas R. Raist.

merXu.com on Interneti-kauplemisplatvorm B2B-sektoris tegutsevatele Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurtele üksustele. merXu on turvaline ärikeskkond, mis ühendab kontrollitud ostjaid ja müüjaid ning lubab tehinguid teha kohe või päringute kaudu. Horisontaalne e-kaubanduse platvorm keskendub peamiselt tööstuses vaja minevate kaupade vahendusele kategooriates nagu kemikaalid, ehitus, elektrotehnika, sisseseade, tööstustooted, töötervishoid ja ohutus, tööriistad professionaalidele. Esialgu tegutseb merXu Eestis, Leedus, Poolas, Tšehhis ja Slovakkias.

Änkküla on Eesti esimene päikesepark, kus enamusosalus läheb investoritele

Taastuvenergia valdkonnas tegutsev startup Sunmill kaasas vajaminevad 164 250 eurost läbi Fundwise ühisrahastusplatvormi, et rajada päikesepark Jõgevamaal Änkkülas. See on Eesti esimene päikesepark, kus enamusosalus läheb investoritele. Ehitus algab novembris ja 260 kW päikesepark valmib juba sel aastal. Sunmill hindab pargi finantstootluseks üle 8% ning taastuvenergia tootmisega saavutatav CO2 kokkuhoid on võrdne 166 auto eemaldamisega Eesti teedelt igal aastal. Sunmilli kaasasutaja Andrus Raudsepa sõnul näitab ühisrahastajate suur huvi päikeseparki investeerimise vastu, et üha suurem osa Eesti inimestest soovib kliimamuutustele vastu astumiseks ka ise midagi ette võtta.