Esimesed keskkonnadeklaratsioonid Eesti betoonelemenditööstuses

Esimesena Eestis on juhtiv betoonelementide tootja OÜ TMB Element kasutusele võtnud rahvusvahelised keskkonnadeklaratsioonid (EPD – environmental product declaration) oma toodetele – monteeritavatele betoonelementidele. Tegemist on esimeste toote keskkonnadeklaratsioonidega (EPD), mis on tehtud Eestis Eesti ettevõtte toodetele.
„Keskkonnadeklaratsioonide kasutuselevõtuga alustame oma toodete CO2-jalajälje mõõtmisega ning sealtkaudu saame hakata ka süsinikujalajälje vähendamisega teadlikult tegelema,” ütles OÜ TMB Element tehnoloogia- ja kvaliteedijuht Urmas Paas. „Teiselt poolt võimaldab see meil saada avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks eksporditurgudel, kus mitmetes lähiriikides on EPD-de kasutuselevõtt lähiaastatel saamas kohustuslikuks,” lisas Paas.