Betooniühingu üliõpilastööde preemiad said Aleksei Mahnatš ja Rainer Vahter

Eesti Betooniühing andis välja 2020. aasta üliõpilaspreemiad:
Aleksei Mahnatš – Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri
instituudi magistritöö „Mikrosilika mõju betooni külmakindlusele”.
Juhendaja – lektor Tanel Tuisk.
Magistritöö uuris peenräni mõju betooni külmakindlusele.
Rainer Vahter – Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi hoonete ehituse eriala lõputöö
„Betooni survetugevuse määramine mittepurustaval meetodil”.
Juhendajad: professor Martti Kiisa ja lektor Karin Lellep.
Tegemist on katsega rakendada teaduslikus maailmas kasutatud metoodikaid reaalses
praktikas.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö
edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse
välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.
Üliõpilaspreemiad andsid üle Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola Tallinna
Tehnikaülikoolis ja Eesti Betooniühingu juhatuse liige Kalev Ramjalg Tallinna Tehnikakõrgkooli
virtuaalsel lõpuaktusel.
https://www.betoon.org/2020/06/29/eesti-betooniuhingu-2020-aasta-uliopilastoode-preemiad-said-aleksei-mahnats-ja-rainer-vahter/