Betooniühingu uus raamat – betooni parandamisest ja kaitsmisest

Betooniühing andis välja uue juhendi, 340-leheküljelise „BÜ11: Betoontarindite parandamine ja kaitsmine“, mida raamatu toimkond pani kokku õige mitu aastat. Tegemist on esimese eestikeelse põhjaliku materjaliga antud valdkonnas. 

Juhend on abiks ehitiste seisukorra auditeerijatele, planeerijatele, tööde tellijatele, projekteerijatele, ekspertidele, ehitajatele, järelevalveinseneridele, varahalduritele.

ISBN 978-9949-9993-7-8 

In Nomine aitas kirjastada.