Tõnis Kaasiku mälestusteraamat – „Keskkonna rakkes elu”

Tõnis Kaasik, Eesti Vabariigi esimene keskkonnaminister, Eesti ühe suurema
ringmajanduskontserni Net Systems Group rajaja, esitles Keskkonnaministeeriumis enda
mälestusteraamatut „Keskkonna rakkes elu”.
Tõnis Kaasik: „See raamat on praktiline näide sellest, kui mitutmoodi saab elu jooksul loodust teenida: püstol põues mootorrattal salakütte ja röövpüüdjaid taga ajades, ministeeriumiametnikuna asju korraldades, /…/, tipptasemel riigi keskkonnapoliitikat välja töötades ja juhtides, /…/, Läänemere rahvaste keskkonnaalast mureprojekti ellu viies, üle-eestilist ringmajanduskontserni luues ja arendades, loodus- ja kultuuripärandit hoides ja propageerides.”