Edu ja Tegu 2018 ettevõtlikkuse konkurss

Ettevõtlikkuse suurenemise nimel ja ühistöö harjutamiseks kuulutas haridusministeeriumi programm Edu ja Tegu välja ettevõtlikkuse konkursi. See õpilastöödekonkurss on suunatud sisukale ja praktilisele tulemusele, kaasatud on mentoritena inspireerivad ettevõtjad ning kutse- ja kõrgkoolide esindajad.

21. sajandi Eesti koolijuht teab, et ettevõtlikkuse ülesäratamine meie koolilastes aitab muuta Eesti veel paremaks. Innukad lapsed on oma vanemate toel sageli juba algklassidest peale meisterdanud näiteks üht-teist heategevuslikul koolilaadal pakkumiseks. Ettevõtlusõppe tunde on koolides pakutud juba üle 25 aasta.

2018. aasta Edu ja Tegu ettevõtlikkuskonkurss toimub kahes osas, konkurss väärtustab võrdselt nii ärilist kui ka sotsiaalset ettevõtlikkust, oluline on uue väärtuse loomine ja probleemidele nutikate lahenduste leidmine. Võisteldakse kolmes vanuserühmas: 7-10, 11-15 ja 16-26 aastased, osaleda võib ka üksi, ent meeskonnatöö eest saab lisapunkte.
Konkursitöö olgu uudne ja väärtuslik ning tegelikult vajalik. Omavahel ei võistle ideed, vaid teod, mis peavad olema esitamise ajaks osaliselt või täielikult ellu viidud.

Konkursikutse jõudis koolidesse veebruaris ja et töid saaks suvekuudel proovida ja sisse töötada, on esitamise lõpp-tähtpäev 14. september 2018. Finalistid kuulutatakse välja oktoobris Edu ja Tegu kodulehel, võitjad novembrikuus.

Iga konkursitöö tõestab ise, kes sellest kasu saab või keda see mõjutab. Kindel on, et iga kogemus, eduelamus, vigade parandamine on õppetund eeskätt tegijaile endile. Kui kunagi on vaja tööle kandideerimisel nimetada varasem töökogemus, siis nii neid kogemusi saadaksegi.