Aitame koostada ning arendada kommunikatsioonistrateegiat ja -taktikat, mis on olulised eduka pikaajalise maine loomiseks. Võtame arvesse kõiki firmaga seotud üksikasju ning viime strateegia koos teiega ellu. Analüüsime PR-strateegia tulemuslikkust ja pakume jooksvalt lahendusi.

Meediasuhted on organisatsiooni maine seisukohast väga olulisel kohal. Suuname ettevõtte või organisatsiooni sõnumid tulemuslikult meediasse. Aitame ettevõttest ning selle tegemistest uudiseid teha.

Koostame sotsiaalmeedia plaani, mis kõnetab õigeid sihtgruppe. Loome sisu vastavalt plaanile, postitame ning mõõdame ja analüüsime tulemuslikkust. Facebook, Instagram, Linkedin ja teised sotsiaalmeedia kanalid.

Korraldame meeldejäävaid üritusi, olgu need siis pressiüritused, koolitused, ettevõtete kliendipäevad, sünnipäevad. Pakume loovaid ideid ja viime need ellu. Soovi korral aitame jõuda üritusega ka meediasse.

Monitoorime teie organisatsiooni või tegevusala meediakajastust ja hoiame teid toimuvaga järjekindlalt kursis.  Muu heaks kommunikatsiooniks tarvilik: fotograaf, videograaf, tõlketööd, tekstide loomine, meediakoolitus.

Kriis hüüab tulles ning selleks tuleb valmis olla. Aitame valmistuda kriisikommunikatsiooniks, mida on vaja erinevates ettenägematutes olukordades. Koostame kommunikatsiooniauditi, sest kriisi puhul ei ole küsimus selles kas ta tuleb, vaid millal see kohale jõuab. 

Analüüüsime ettevõtte sisekommunikatsiooni ja aitame leida parimaid lahendusi, kuidas panna ettevõtte sisene info liikuma. Korraldame ettevõtte üritusi sisekommunikatsiooni parendamise huvides.

Parimate töötajate leidmine ja värbamine on keerukas. Hoolitseme tööandja brändi eest ja teeme ta erinevates kanalites tuntuks.

In Nomine kirjastab erialaseid raamatuid, millega antakse eeskujulik pilt erinevatest tööstusharudest nii tänapäevases kui ka ajaloo vaates.