Mariliis Pinn asus tööle kommunikatsiooniettevõttesse In Nomine

In Nomine meeskonnaga liitus Mariliis Pinn, kellel on ette näidata pikk ajakirjandustöö kogemus. Mariliis lõpetas 2008. aastal Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Mariliis on 2006. aastast aktiivne ajakirjanik. Ta alustas online-reporterina Äripäevas, viimastel aastatel on tegutsenud vabakutselisena, kirjutades ja toimetades erilehti ja reisiväljaandeid. Ta tunneb end hästi tehnilistest teemadest nagu IT, ehitus ja logistika kirjutades.

„Mariliis tugevdab meie sisuloome meeskonda, võimaldades veelgi mitmekülgsemalt oma kliente teenindada,” ütles kommunikatsiooniettevõtte In Nomine juhatuse liige Heikki Sal-Saller. „Kommunikatsiooniettevõtte tugevus seisneb erinevate oskuste ja põlvkondade koosmõjus. Mariliisi näol saab meie ettevõte juurde hulga nooruslikku sädet ja energiat, mida töös inimestega kunagi üleliia ei ole,” lisas Sal-Saller.

Üleeuroopaline siseturvalisuse konverents

14.–15. novembrini toimus Tallinnas Üleeuroopaline siseturvalisuse konverents SRIEE2017, kus 500 julgeolekueksperti Euroopast ja kaugemalt arutasid ning jagasid kogemusi, kuidas tagada turvalisus nii tänavatel, piiridel kui ka digimaailmas.

Euroopa Komisjoni, Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia korraldatud rahvusvahelise suurürituse «Security Research, Innovation and Education Event 2017» osana toimus ka Euroopa Komisjoni iga-aastane Security Research Event (SRE), mis koosneb plenaarsessioonidega konverentsist ja mahukast näitusest.

In Nomine aitas meediasuhete korraldamisel.

Meediakajastused: