Kuidas mõjus COVID-19 PR-tööstusele?

Meie partnerid Eurocom Worldwide’st viisid B2B, keskmise suurusega ettevõtete seas läbi uuringu, milles tuvastati PR ja turunduskommunikatsiooni praktikate muutused, mille põhjustas COVID-19 pandeemia 2020. aastal.

Ligi 80% küsitlusele vastanutest (enamik neist olid kommunikatsioonispetsialistid või direktorid/tegevjuhid) teatasid, et nad on COVID-19 pandeemia ajal oma kommunikatsioonipraktikad ja ettevõtte sõnastust kas osaliselt või isegi täielikult ümber mõelnud, rakendades samal ajal turunduse jaoks uusi lahendusi.

37% vastanutest väitis, et COVID-19 pandeemia on digitaalset transformatsiooni väga palju ja kiiresti edasi arendanud ning seetõttu pole PR ja turunduskommunikatsioon enam kunagi endised.

Loe uuringu tulemusi siit: https://www.eurocompr.com/news/is-covid-19-a-game-changer-for-the-global-pr-industry