Väike kodutehnika väärib taaskasutust

Alates novembrist saab paljudes Eesti suurtes kaubanduskettides ära anda erinevaid vanu väike-kodutehnika seadmeid, mille tarvis on poodidesse paigutatud ka spetsiaalsed kogumiskastid.

MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige Margus Vetsa: „Erinevate vanade seadmete taaskasutusse võtmine, nende materjalide ringluses hoidmine tekitab kordades väiksema ökoloogilise jalajälje, kulutab vähem energiat, kui sarnaste asjade jaoks maapõuest uute maavarade ammutamine.”

Kahe tootjavastustusorganisatsiooni, MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (MTÜ EES-Ringlus) ja Ekogaisma Eesti OÜ korraldusel toimub teavituskampaania, tõstmaks inimeste teadlikkust elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmetega ümberkäimise osas ja kutsudes inimesi üles viima kasutatud seadmed kogumiskohtadesse ümbertöötlemiseks.

In Nomine aitas meediakampaania korraldusega:

ERR ETV
Delfi Kasulik

1 tonnist kasututest väike-kodutehnika seadmetest saab cá:
– 350 kg puhast terast;
– 300 kg erinevat tüüpi plasti;
– 100 kg erinevaid elektrimootoreid;
– 35 kg juhtmeid ja pistikuid;
– 40 kg trafosid ja kondensaatoreid;
– 20 kg alumiiniumi;
– 95 kg erinevaid muid materjale;
– 60 kg taaskasutuseks sobimatuid materjale (lähevad põletamisele energia saamiseks).

In Nomines oli töövarjupäev

17. novembril leidis aset kahekümnes üleriigiline töövarjupäev. Suure-Jaani Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Janeli Ojaste “varjutas” In Nomine meeskonda.

Janeli Ojaste töövarjupäevast: “Olen loonud ajaga kujutluspildi suhtekorralduse tööst ning näen aina rohkem ennast arendamas just selles valdkonnas. Töövarjupäev andis suurepärase võimaluse näha lähemalt tavalist tööpäeva kommunikatsioonifirmas. Suhtekorraldaja põhiülesandeks on kliendi maine kujundamine, ürituste korraldamine ja hulganisti tuleb teha tööd ka erinevate tekstide ja tabelitega. Olen väga rahul enda valikuga veeta töövarjupäev In Nomine meeskonnaga ning sain selgema kujutluspildi suhtekorraldusest.”