Ilmus „Betooniraamat“

In Nomine kirjastatud „Betooniraamat. Eesti 21. sajandi betoonehitis“ on ilmunud. Rikkalikult illustreeritud koguteos annab Eesti vanima ehitusvõistluse „Aasta betoonehitis“ võidutööde baasil hea ülevaate moodsast Eesti ehituskunstist ning on mõjusaks kingituseks nii kodumaal kui kaugemal. 

Raamat valmis Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tellimusel ning 21 Eesti ehitus- ja betooniettevõtte rahalisel toel.

Viking Line’i poolaasta müügikäive oli 71,5 miljonit eurot

Viking Line’i 2021 poolaasta müügikäive oli 71,5 miljonit eurot. Teises kvartalis suudeti müügikäivet kasvatada 107% võrreldes eelmise aastaga ja see ulatus 46,9 miljoni euroni. Ettevõtte direktorite nõukogu väljavaade on tuleviku suhtes positiivne.

Esimesel poolaastal oli Viking Line’i reisijate koguarv 538 348 (998 483). Grupi turuosa teeninduspiirkonnas oli ligikaudu 32,1% (27,0%). Viking Line’i kaubaveo maht oli 65 214 kaubaühikut (62 409). Viking Line’i osa kaubaveo turul oli ligikaudu 16,8% (17,1%). Sõiduautode turuosa oli ligikaudu 31,4% (24,1%). 

Aasta esimese kahe kvartali jooksul sai kontsern Traficomilt abi avaliku teenindamise kohustuste täitmiseks laevadele, mis sõidavad liinidel Turu–Mariehamn/Långnäs–Stockholm, Mariehamn–Kapellskär ja Helsingi–Tallinn. Samuti saadi abi Soome majandusarengu, transpordi ja keskkonna arendus- ja juhtimiskeskusest ning Soome kohalikest tööhõive- ja majandusarenguametitest. Abi kajastatakse riigiabina muude äritulude all. 

Kasvanud nõudlus, mis algas 2021. aasta teise kvartali lõpus koos ühekordsete tehingutega, milleks olid Mariella müük ning Viking Line’i terminalihoonete tehing Turu linnaga, suurendab tulusid. Siiani on ebakindel, kuidas mõjutavad ametiasutuste nõuded, riigiabi, vaktsineerimisprogrammid ja piirangute mõju reisijate liiklusele ning turunõudlusele Viking Line’i tegevust, tulemusi ja finantsseisundit kogu aastaks 2021, kuid direktorite nõukogu usub, et tervikuna on äritulud positiivsed.

COVID-19 pandeemia domineerib jätkuvalt ettevõtte tegevuses ja tulemustes, kuid kvartali lõpus nägime siiski nõudluse kasvu meie teenuste järele Ahvenamaa, Soome ja Rootsi vahel. Soome ja Eesti vahelist liiklust on piirangud suuresti mõjutanud. Perioodil keskenduti ettevõtte avaliku teenindamise kohustustele ja kulude kontrollile. Alates 2020. aasta esimese kvartali lõpust on jätkuv COVID-19 pandeemia ettevõtte tegevust pärssinud.

Presidendi ja tegevjuhi Jan Hansese kommentaarid: „Grupi tegevuses domineerisid 2021. aasta kahe esimese kvartali jooksul COVID-19 pandeemia mõjud. Jätkuvad reisipiirangud on mõjutanud poolaasta tulemusi ning lootused teise kvartali vähem rangetele reisipiirangutele kukkusid läbi pandeemia kolmanda lainega, millel olid aprillis kõige rängemaid tagajärjed. Oleme jätkanud teenuste pakkumist Ahvenamaa ja Stockholmi ning Turu, Ahvenamaa ja Stockholmi ning Helsingi ja Tallinna vahelistel liinidel. Juunis käivitati Gabriella ja Cinderella kruiisiliiklus ning liine teenindavate laevade arv tõusis kuuele. Teenust on osaliselt säilitatud Viking Line’i avaliku teenindamise kohustuste tõttu, ettevõttel on leping Traficomiga. Teise kvartali lõpus, meie kõrghooaja keskel, kehtisid endiselt piirangud reisimisel Soome ja Eesti ning Soome ja Rootsi vahel.“

Betoonipäev kesksuvel

Tänavune Betoonipäev toimus koroona tõttu erandlikult kesksuvel – 1. juulil Vabal Laval Telliskivi loomelinnakus. Peaesinejaks COOP HIMMELB(L)AU rajaja, austria arhitektuurikorüfee Wolf D. Prix.

Betoonipäeval kuulutati välja võistluse „Aasta betoonehitis 2020“ võitjad. Peaauhind Laaneotsa maja arhitektile Joel Koplile, KUU arhitektid.