Üleeuroopaline siseturvalisuse konverents

14.–15. novembrini toimus Tallinnas Üleeuroopaline siseturvalisuse konverents SRIEE2017, kus 500 julgeolekueksperti Euroopast ja kaugemalt arutasid ning jagasid kogemusi, kuidas tagada turvalisus nii tänavatel, piiridel kui ka digimaailmas.

Euroopa Komisjoni, Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia korraldatud rahvusvahelise suurürituse «Security Research, Innovation and Education Event 2017» osana toimus ka Euroopa Komisjoni iga-aastane Security Research Event (SRE), mis koosneb plenaarsessioonidega konverentsist ja mahukast näitusest.

In Nomine aitas meediasuhete korraldamisel.

Meediakajastused: