Väike kodutehnika väärib taaskasutust

Alates novembrist saab paljudes Eesti suurtes kaubanduskettides ära anda erinevaid vanu väike-kodutehnika seadmeid, mille tarvis on poodidesse paigutatud ka spetsiaalsed kogumiskastid.

MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige Margus Vetsa: „Erinevate vanade seadmete taaskasutusse võtmine, nende materjalide ringluses hoidmine tekitab kordades väiksema ökoloogilise jalajälje, kulutab vähem energiat, kui sarnaste asjade jaoks maapõuest uute maavarade ammutamine.”

Kahe tootjavastustusorganisatsiooni, MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (MTÜ EES-Ringlus) ja Ekogaisma Eesti OÜ korraldusel toimub teavituskampaania, tõstmaks inimeste teadlikkust elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmetega ümberkäimise osas ja kutsudes inimesi üles viima kasutatud seadmed kogumiskohtadesse ümbertöötlemiseks.

In Nomine aitas meediakampaania korraldusega:

ERR ETV
Delfi Kasulik

1 tonnist kasututest väike-kodutehnika seadmetest saab cá:
– 350 kg puhast terast;
– 300 kg erinevat tüüpi plasti;
– 100 kg erinevaid elektrimootoreid;
– 35 kg juhtmeid ja pistikuid;
– 40 kg trafosid ja kondensaatoreid;
– 20 kg alumiiniumi;
– 95 kg erinevaid muid materjale;
– 60 kg taaskasutuseks sobimatuid materjale (lähevad põletamisele energia saamiseks).