Kommunikatsioon

Kommunikatsioon toob esile ettevõtete ja organisatsioonide parimad küljed. Suhtekorraldus ehk PR on tegevus, mille väljunditesse suhtub sihtauditoorium tolerantsemalt kui näiteks reklaami. Ettevõtted, kes panustavad kommunikatsiooni ja oma mainesse, on edukad nii avalikkuse kui ka töötajate silmis. In Nomine kogemus on, et PR-teenus teeb ettevõtte töötajaile ning klientidele ahvatlevaks.