Tänavapuhastusettevõtte uue hoone ehitab Mapri Ehitus Tartusse viie kuuga

Kommunikatsioonibüroo In Nomine annab teada, et Tartus teehoiutöid teostav Tänavapuhastuse AS kolib veel enne talve tulekut uude hoonesse, kus suletud netopinda on üle 2000 ruutmeetri ning hoone kogumaht on üle 14 000 kuupmeetri. Ühe kuni kolmekorruselises hoones on töötajatele olme- ja puhkeruumid, hooldussõidukite remondi- ja hooldustööde boksid, pesula, pühkmete sorteerimise ruum ja puistematerjalide laod.

Hoone projekteerimisel on mõeldud ka keskkonna aspektidele, näiteks sõidukite pesuks kogutakse vihmavett, katusele tuleb päikesejaam ja tänavatelt kogutud pühkmed sorteeritakse enne jäätmejaama viimist. Hoone ehitusmaksumus on ca 3 miljonit, arhitekt on Anders Jaano Atect Projektist ja selle ehitab Mapri Ehitus.

Tänavapuhastuse ASi juhatuse liige Vello Kink ütleb, et ehitustööde graafik on väga pingeline ja uuest hoonest tahetakse teha saabuva talve esimene libedusetõrje väljasõit, mis võib juhtuda juba oktoobris. Hoone lõplik üleandmise aeg on selle aasta lõpp. Vello Kink loodab, et tartlased näevad talvel hooldussõidukite roolis rahulolevaid juhte, sest töötingimuste hüppelise paranemise järel suureneb oluliselt nende motivatsioon ja sellevõrra paraneb veelgi töö kvaliteet. Tänavapuhastuse ASi põhitegevusalad on teehoid, heakorratööd, haljastustööd ning jäätmekäitlus.

Mapri ehituse tegevjuhi Tarmo Roosi sõnul Eesti ehitusturul tööd jagub, kuigi suur pilt on paistnud justkui teistsugusena. „Tüüpiliselt viimaste aastate hilisele kevadele on ka tänavu väga palju uusi projekte saanud alguse just nüüd. Mapri Ehituse investeeringud tiimi koolitusse on olnud jätkusuutlikud ning loonud hea võimekuse iga tööga kohe alustada. Näeme jätkuvalt, et avatud suhtlemine klientidega ja kiire lahenduste leidmine on kõige olulisemad ja vaid nõnda on ühised eesmärgid saavutatavad,“ kinnitab Roos.

Mapri Ehituse projektijuhi Olari Ormi sõnul käib mai lõpunädalatel pinnase koorimine ja ettevalmistused vundamendi tegemiseks. Tempo on tema ütlust mööda väga kiire. „Peame saama hoone kasutusvalmis 90 tööpäevaga, seega vähem kui viie kuuga,“ räägib ta ja toob huvitavatest lahendustest välja hoone Cor-Ten terasega viimistletud roostetanud välimusega fassaadi.