Aastaks 2030 on Elektrum Drive laadimisvõrgustikus üle 3000 avaliku laadimispunkti

Kommunikatsioonibüroo In Nomine aitas Elektrumil avada Tallinnas Balti Jaama turu juures Balti riikide suurima elektriautode laadimisvõrgustiku. Laadimisvõrgustikus Elektrum Drive on 2030. aastaks planeeritud rajada rohkem kui 3000 laadimispunkti, millest ligi 1000 rajatakse Eestisse.

Käesoleval aastal on Eestis registreeritud elektrisõidukite oodatav koguarv ligikaudu 5700 elektriautot ning praegu rahuldab avalike laadimispunktide arv ka laadimisvajaduse. Elektrum vaatab tulevikku ja valmistub elektriautode arvu märgatavaks kasvuks meie tänavatel. Nii avatakse Tallinnas, Tartus ja Narvas 2024. aastal Elektrum Drive laadimisvõrgus kokku ligi 100 laadimispunkti. 2027. aastaks on Eestisse planeeritud rajada 500 laadimispunkti ning kümnendi lõpuks ligi 1000, samal ajal rajatakse Balti riikides kokku rohkem kui 3000 laadimispunkti.

Andrus Liivand, Elektrum Eesti juhatuse liige: “Kuigi elektrisõidukite arv ei ole hetkel absoluutarvudes suur, kasvab ta kiirenevas tempos ja peaks sellel kümnendil saavutama märkimisväärse taseme. See eeldab meie poolt laiaulatusliku elektrisõidukite laadimisvõrgu rajamist, samuti tekivad uued ärivormid, mis pakuvad lisaks elektromobiilsuse teenusele erinevaid lisateenuseid. Prognoosid näitavad, et 2025. aastal võib Eestis olla ligi 17 000 elektrisõidukit, 2030. aastal aga juba vähemalt 50 000 elektrisõidukit. Ühes elektromobiilsuse laienemisega laienevad ka laadimisvõimalused – 2030. aastaks on iga 10–15 elektriauto kohta vaja vähemalt ühte avalikku laadimisakohta kas kontori lähedal või kiiremaks laadimiseks maanteel sõites. Koduseid laadimispunkte võiks meie nägemusel aga olla vähemalt 40 000.”