Ajakirjanikud Jõelähtme prügilas

In Nomine viis Tallinna ajakirjanikud Jõelähtme prügilat vaatama. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ASi Jõelähtme prügila on Eesti suurim biojäätmetest komposti tootja. 

Kui 2022. a. ladustati prügilasse veel 63 000 tonni jäätmeid ja võeti taaskasutusse 109 600 tonni, siis 2030. aastaks loodetakse ladustatavat vähendada 10 000 tonnile – kõik peab minema taaskasutusse!