In Nomine praktikant Getter-Marion Kiljak

Getter õpib teisel kursusel Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Esimese kooliaasta lõpus sai Getter kindlustunde, et kommunikatsioon on just see, millest ta enim huvitub. Õppimine kommunikatsiooni erialal annab väga laiahaardelised oskused, mis tulevad kasuks igas valdkonnas. Koolist on Getter omandanud palju teoreetilisi teadmisi ning In Nomines on tal võimalik kommunikatsioonitööd ka praktiliselt proovida.

Getter arvab, et „praktika annab võimaluse korda saata päris asju, tehes seda nii-öelda turvaliselt, saades abi kogenud kolleegidelt. Eriti hea on aga ennast proovile panna pika ajalooga kommunikatsioonibüroos, kust avaneb kaunis vaade Tallinnale.“

Tulevikus soovib Getter kommunikatsiooni siduda enda suure armastuse spordiga ja tegeleda spordikommunikatsiooniga.