Mapri Ehitus juhib garantiitöid Eesti IT-firma Hausing rakendusega

Mapri Ehitus võttis kasutusele Eesti IT-firma Hausing Technologies arendatud garantiitööde haldamise rakenduse, millega saab ehitusjärgsel perioodil infot administreerida, osapooltega suhelda ning võimalikele garantiiküsimustele kiiresti reageerida.

Kairi Sülla, Mapri Ehituse arendusjuht on seisukohal, et digitaliseerimise ajajärgul peaks igal ehitusfirmal olema garantiitöid hõlbustav ja kliendile kiireid tulemusi andev lahendus. Mapri Ehituses testiti mitut neist enne, kui Hausinguni jõuti. „Hausinguga saame ehitusjärgsel perioodil infot hallata, eri osapooltega suhelda ning võimalikele garantiiküsimustele operatiivseltreageerida. Samuti saame tänu struktureeritud lahendusele olla kindlad, et ükski teema ei jää kellegi postkasti või info ei lähe kaotsi näiteks inimeste vahetudes. Väga oluline on ka, et seosed puuduste vahel joonistuvad paremini välja ja näeme, kas puudus on seotud vaid kindla töövõtjaga või valitud lahendusega. Selliselt saame järgmisel korral vigu kindlasti vältida,“ räägib arendusjuht.