Saint-Gobaini kontserni kuuluv Leca International investeerib Eestis tehasesse

Saint-Gobaini kontserni kuuluv Leca International investeerib Häädemeeste tehasesse, kus hakatakse taas kergkruusa tootma ning käivitatakse 2022. aasta lõpuks uus ahi.

Leca International on otsustanud taasavada Häädemeestel Fibo ExClay tehases üle 10 aasta seisnud kergkruusa tootmise, sest ehitusturu kindlad väljavaated ja jätkusuutlik majanduskasv soodustavad seda. Kergkruus on keraamiline täite- ja soojustusmaterjal, mis saadakse pöördahjus savi põletusprotsessi tulemusel ja mida kasutatakse muuhulgas ka Fibo plokkide valmistamiseks.

Käivitatava tehase aastaseks tootmisvõimuseks planeeritakse 350 000 kuupmeetrit ja toodang on suunatud peamiselt Balti riikidesse, samuti ekspordiks mujale. Täna töötab Balti riikides kaks Fibo ehitusplokkide tehast ning pöördahju taasavamine tugevdab ettevõtte positsioone Balti turul. Tehase uuendus valmib 2022. aasta lõpuks ja see toob kaasa kuni 30 töökoha loomise.

Saint-Gobain Eesti juht Mart Arro: “Viimastel aastatel on ehitusturg olnud aktiivne ja näeme, et pikemas perspektiivis suureneb nõudlus kvaliteetsete ehitusmaterjalide järele veelgi. Seetõttu sai tehtud otsus Häädemeestel kergkruusa ahju taaskäivitamiseks. Võidab eeskätt Eesti, aga ka Läti ja Leedu hoonete ehitusturg. Fibo plokkide järele on suur nõudlus ning tänu nende universaalsusele on meie positsioon turul tugevnenud. Teine oluline suund on kergkruusa kasutamine geotehnilises ja taristu ehituses. See valdkond muutub aktuaalsemaks, kuna sildade ja viaduktide ehitamisel muutub üha olulisemaks kerge tagasitäite kasutamine. Nii saab kandekonstruktsioonid saledamaks dimensioneerida ja vähendada armatuurterase ning betooni osa. Lisaks on väga oluline valdkond teede ehitamine väikese kandevõimega aladel, kus tihtipeale saab määravaks tee muldkeha kaal.”