In Nomine praktikant Kristel Rannala

In Nominel on hea meel tutvustada meie praktikanti Kristel Rannalat. Kristel õpib Tallinna Ülikooli bakalaureuse teisel kursusel reklaami ja suhtekorraldust ning tuli meile, et tutvuda ka kommunikatsiooni köögipoolega. “Olles teise aasta reklaami ja suhtekorralduse tudeng, olen teooriat omandatud juba rohkelt, kuid esmakordselt saan värskeid teadmisi rakendada ka praktikas. Praktikal saadavad kogemused aitavad kindlasti ka edaspidi õpitut paremini omandada.

Valisin suhtekorralduse eriala, kuna naudin kirjutamist, ürituste korraldamist ning loovlahenduste mõtlemist. Kommunikatsiooni valdkond tundub selleks täpselt õige valik.

Tulevikus soovin kasutada ülikoolist saadud teadmisi mõnes kihvtis ettevõttes, mis tegeleb keskkonnasäästlike ja moodsate lahendustega. 

Igapäevaselt hoian end maailmas toimuvaga kursis läbi veebi- ja trükimeedia, peamiselt Eesti Päevalehe ja Postimehe kaudu. Uut ja huvitavat informatsiooni ammutan ka sotsiaalmeediast, eelkõige Facebooki ja Instagrami kaudu. 

Praktikal olles loodan saada kogemusi üritusturundusest ning sotsiaalmeedia haldusest. “

Varasemalt on Kristel toimetanud Pimedate ööde filmifestivali ridades PÖFF TV projektijuhina. Lisaks sellele meeldib talle väga maalida.