Mapri Ehitus ehitab Põltsamaale uue lasteaia

Põltsamaa uus, kuni 300 last mahutav kärjekujulistest moodulitest lasteaed hakkab paiknema endise lauluväljaku alal. Ligi 3500 ruutmeetrine kaasaegne lasteaed valmib 2022. aastal, arhitektuurse projekti tegi Projektibüroo ja selle ehitab Mapri Ehitus.

Ehitaja leidmiseks korraldas Põltsamaa Vallavalitsus projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke. Soodsaima pakkumise tegi Mapri Ehitus, kes ehitab 15 kuu jooksul 3 395 820 euro eest lasteaia senise lauluväljaku kohale. Vald plaanib umbes 200 tuhande euro eest lasteaia juurde rajada mänguväljaku. 

Hoone kuju on kärjekujulistest moodulitest, mis omavahel ühendades moodustavad kompleksi. Plaanilahendus tekitab kärgedest lille kuju, kus ühe rühma kärg moodustab kuuerühmalisest grupist ühe mooduli. Rühma kärg on planeeritud selliselt, et igal rühmal on eraldi või kahe rühma peale üks sissepääs, kuhu sisenedes on saapapesu ja riiete kuivatamise võimalused ning sealt edasi hargnevad lapsed oma rühmadesse. Lasteaeda on planeeritud 10 tavarühma ja 4 väikerühma.  

Lauluväljaku kinnistu asub Põltsamaa kesklinna vahetus läheduses vaikses ja väga rohelises piirkonnas.

Tarmo Roos, Mapri Ehituse tegevjuht ütleb, et tänapäevased ja hästi korraldatud tööga lasteaiad on toeks meie kõige töökamale ressursile, noortele peredele. “Kaasaegses lasteaias käivate laste tulevik on rõõmsam ja vanematel on vähem muresid. Ehitusfirmana on meile meelt mööda kasvavates maakonna- ja linnakeskustes lasteaedade, koolide, spordihoonete ja teiste ühiskondlikult vajalike arendustega tegelemine.”