Betoonist teed ei ole liigne luksus, vaid arukas kokkuhoid

Postimehes ilmus Ants Vill’i pikem betoonteede-alane artikkel
Pikema kasutamiseaga ja väiksemate hoolduskuludega betoonteede kõrval oleks asfaltkattega teede kogukulud 40-aastases arvestuses 40 protsenti kallimad, kinnitab kogenud teedeinsener Ain Kendra oma põhjalikus uuringus.
«Ma ei ole nii rikas, et osta odavat ülikonda» kehtib ka maanteede puhul./…/ Sama kehtib paraku ka püsirajatiste kohta, millest iseäranis tee-ehituses rajatava puhul on käigus suur raha.

Arvud räägivad betooni eelistest

Uurimuses märgitakse, et betooni majanduslikud eelised tulevad välja teelõikudel, kus on suur raskeliikluse tihedus. /…/ Hinnanguliselt on meil praegu selliseid magistraale, kus oleks üha kasvavat raskeliiklust arvestades põhjendatud betooni kasutamine, 300 kilomeetrit.
Betoonteede kattekonstruktsiooni eluiga on kaks korda pikem kui asfaltteedel ja seda ka meie muutlikus kliimas. Asfalttee puhul peab paariaastaste vahedega pinda freesima, et kaotada rööpad, ning kümne aasta pärast on vaja vahetada kogu asfaltkatend ja 20 aasta järel kogu kattekonstruktsioon (asfaltkate ja killustikalus), mis maksab ligi kolmveerandi algsele maksumusele lisaks.

Lähemalt loe: https://tehnika.postimees.ee/7154186/betoonist-teed-ei-ole-liigne-luksus-vaid-arukas-kokkuhoid