Sony katsetab muusika väge

Sony on saanud inspiratsiooni hiljutisest uuringust, mille kohaselt on muusika aidanud 72% vastanutest pandeemia ajal ennast paremini tunda.

Muusika suudab mõjutada inimeste emotsioone ning käitumist ning meenutada kaugeid mälestusi. Selle positiivne efekt on aga suurem, kui enne head emotsiooni tekitavat lugu kuulata rahulikku või kurvastavat laulu.

Selle põhjal on Sony loonud kaks videot kasutades samu kõlarite MHC-V83D ja MHC-V73D visuaalseid efekte, kuid erineva tempo ja võimsusega muusikat.

Tulemuste raport on koostatud Warwicki ülikooli Mindlab Internationali dr David Lewise uurimistöö, valdkonna spetsialistide kommentaaride ja turu-uuringufirma One Poll läbi viidud küsitluse põhjal. Küsitlusele vastas 3000 inimest Suurbritannias, Saksamaal ja Ungaris.