Elektrivaldkonna parimad on Glamox, Connecto Eesti ja SystemTest

Eesti Elektritööde Ettevõtjate liit EETEL tunnustab häid majandustulemusi näidanud liikmeid. EETELi 25. juubeliaastal on parimad valgustuslahenduste pakkuja Glamox, võrkude ehitaja Connecto Eesti ja tööstusautomaatika firma SystemTest.

Märt Viileberg, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht räägib, et elektri olemasoluga oleme nii harjunud, et märkame seda vaid siis, kui lamp laes kustub või internet kaob. EETEL tunnustab oma tegusaid liikmeid traditsiooniliselt, tänavuse juubeliaasta võitjad on Eestis tegutsenud väga kaua.

Virve Jõgeva, Glamoxi juhatuse esimehe ütlust mööda on ettevõtte meeskond saavutanud aasta-aastalt häid tulemusi, mis on saavutatud ajaga kaasas käigu ja paindlikkusega. Valguslahendused muutuvad kaasaegsemaks, samas liiguvad klientide ootused väikeste partiide ja lühikese ajaga tarnete poole.

“Glamoxi kliendid teavad, kui olulised on kvaliteetsed valgustingimused ja küsivad terviklahendusi koos nõustamisega. Paindlikkus ongi üks meie edu põhjuseid,” räägib ta. Glamoxi 2019. aasta käive oli 53,5 miljonit ja kasum 13 miljonit eurot.

Janek Sulev, Connecto Eesti juhatuse liige on seda meelt, et ettevõttele toob edu teenusteportfelli mitmekesisus ja suured pikaajalised kliendid. “Me projekteerime ja ehitame elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrke, teeme tööd Eleringile, Teliale, Elektrilevile, Imatra Elektrile. Connectos on ametis nii sellid kui ka õpipoisid ehk eri põlvkonnad vanusevahemikus 20-77 aastat,” räägib Sulev. Tulevikku vaadates on ta veendunud, et digitaliseerimine on elektrivaldkonna märksõna ja võrkude ehitamisel hakkab tööde tellimine ja üle andmine tänu digitaliseerimisele oluliselt kiirenema. Connecto Eesti 2019. aasta käive oli 40 miljonit ja kasum 2,5 miljonit eurot.

Urmas Paisnik, SystemTesti tegevjuht märgib, et edu alus on olnud suuremahulised keerukad projektid, mis on nõudnud eri valdkondade spetside koostööd ja kliendi tehnoloogilisse protsessi süvenemist. “Suured projektid sünnivad meil alati meeskonnatöö tulemusena, koostöö toimub nii ettevõtte siseselt kui ka kontserni tasandil. Meie vara on meie meeskond, kellele on loodud motiveeriv keskkond vajaliku pühendumusega töötamiseks.”

“Viie järgmise aastaga on automaatika arengus kasutusel märksõnad rohemajandus, energia säästmine, 5G, taastuvenergia,” ütleb Urmas Paisnik. Ettevõtte 2019. aasta käive oli 2 miljonit ja kasum 0,4 miljonit eurot.

EETEL valib enda liikmete seast igal aastal parimad realiseerimise käibe ja selle kasvu, puhaskasumi ja selle kasvu, rentaabluse, varade puhasrentaabluse (ROA) ja bilansimahu järgi. Igale ettevõttele antakse 1-10 punkti ja võidab kõige vähem punkte saanu. 2019. aasta parimad olid Eleväli, Glamox ja Firstel Group.