14. oktoobril tähistati e-jäätmete päeva

14. oktoobril tähistati rahvusvahelist elektroonikajäätmete päeva. Eestis tähistatakse see aasta e-jäätmete päeva noortele suunatud sotsiaalmeedia kampaaniaga „Tulevik algas eile”.

Kampaania eesmärgiks on noori harida, millised on Eesti ja maailma elektroonikajäätmete suurimad probleemid ning kuidas on õige kasutu elektroonikaga ringi käia. Kampaania kutsub noori vanuses 16-26 märkama seisma jäänud e-jäätmeid ning tooma neid jäätmejaama, kus käitlemine toimub reeglipäraselt. Võistlusel saab osaleda sotsiaalmeedias elektroonikajäätmete jäätmejaama viimisest pilte postitades või lihtsalt teavitavat infot selle kohta edasi jagades. Noored saavad registreerida tiimi või osaleda individuaalselt (veebilehel https://ringlus.info/). Kõik osavõtjad osalevad keskkonnasäästlike auhindade loosimises.

„Kui olukord jätkab samal kursil ja me kohe midagi ette ei võta on meie laste ja lastelaste eluaja e-jäätmete numbrilised näitajad katastroofilised,” ütles Margus Vetsa, tootjavastutusorganisatsiooni EES-Ringlus juhatuse liige. „Seepärast kutsume üles noori üles teadlikumalt e-jäätmeid käitlema, sest nemad on need, kes hiljem selles keskkonnas peavad elama. Probleem on selles, et üha suureneva elektroonikaseadmete kasutuselevõtu juures leiab väga suur osa e-jäätmeid ebaseaduslikult käitlemist. Kuulutused stiilis „viime-su-kodutehnika-tasuta-ära“ võiksid teha tarbijaid ettevaatlikuks, sest viimased vastutavad oma kasutute seadmete õigetesse kätesse üleandmise eest ise,” sõnas Vetsa.

Seepärast on üks võtmevaldkond laiema avalikkuse ja noorte harimine. E-jäätmed on kõige kiiremini kasvav jäätmeliik maailmas ja kümnendiga kasvab nende hulk 9 kg-ni inimese kohta aastas. Praegused noored saavad mõjutada, millises keskkonnas nemad ja nende lapsed tulevikus elama hakkavad. Meist endist algab kõik – nii tee keskkonnahoidlikuma Eesti kui parema iseendani.