Puka kooli ehitustööde leping sai allkirjad

Allkirjastati Puka kooli rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööde teostamise leping. Riigihanke tulemusel hakkab töid teostama Mapri Ehitus ja kool valmib 2021. aastal. Hankelepingu kogumaksumus on 1 975 617,60 eurot ning projekt on saanud toetust meetmest “Koolivõrgu korrastamine”. Omanikujärelvalvet teostab Infragate Eesti. 

Puka kooli ehitustööde lepingule kirjutasid alla Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit Jaagant. Barkala sõnul on Otepää vald on hariduselu alati väga oluliseks pidanud ning Puka kool saab lõpks oma kauaoodatud remondi, tänu millele on lastel võimalik järgmisest aastast õppida uues ja kaasaegses koolimajas. Priit Jaaganti, Mapri Ehituse juhatuse esimehe sõnul on haridusse panustamine tähenduslik ning sellega saab pikas perspektiivis tõsta elukvaliteeti vallas ning terves Lõuna-Eestis. 

Projektiga ehitatavas hoones on planeeritud 90 õppekohta ja uues koolimajas alustatakse õppetööd 1. septermbril 2021 a. Järgmiseks kevadeks valmib 1365,6 ruuutmeetrine kaasajastatud hoone ning pärast õppeaasta lõppu lammutatakse vana õppekorpus.