Fiteki loodud arved.ee kasutab ligi 13 000 ettevõtet

In Nomine anab hoogu e-arvelduse laienemisele. Fiteki väike- ja keskmistele ettevõtete lahendusega arved.ee on liitunud ligi 13 000 ettevõtet. Arveid on saadetud üle 100 000 ja e-arveid on neist 87%. Koos emafirmaga Unifiedpost arendatakse teenust Invoice Gate, hiljuti käivitati e-arvete lahendus Lätis ja Leedus ning juulis lisandub veel 8 riiki.

Andrus Kaarelson, Fiteki tegevdirektor ütleb, et Eestis on arved.ee kasutajaks registreerunud hinnanguliselt neljandik väike- ja keskmisi ettevõtteid. “Enamus arvetest saadetakse ettevõttelt ettevõttele (B2B) või ettevõttelt riigile (B2G). E-arvete kasutuselevõtt säästab ettevõtjate aega ja raha, vähendab arvete kadumist ja kiirendab tasu kätte saamist kauba või teenuse eest.”

Andres Lilleste, Fiteki ärijuhi sõnul tehti aprillis klientide rahulolu-uuring, paluti hinnata teenust skaalal 1-5 ja anda tagasisidet juba toimivale teenusele ja soovitusi tulevikuks. “Fitek on teinud e-arve kasutajateni viimisel head tööd. Küsitusele vastajaid oli üle 500 ja keskmiseks hindeks tuli tubli 4,03 ja arved.ee arendustiimile oli meele järele, et enim leidus hinnet 5. Madalamaid hindeid anti märksa vähem ja need on meile abiks teenuse arendamisel.”

Andres Lilleste sõnul jääb arved.ee tänasel kujul tasuta kasutatavaks, kuid juulis lisanduvad tasulised teenused, näiteks võimalus laadida üles andmefail arve infoga, saata e-arveid panka.

Arved.ee on üks Fiteki ja emafirma Unifiedpost väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud e-arve teenustest. Euroopas on teenuse nimi Invoice Gate ja seda arendatakse Eestis. “Me värvime Euroopa kaarti järjest sinisemaks. Värskelt käivitati teenus Lätis ja Leedus ning juulis tulevad järgmised 8 riiki lisaks. Fitek jätkab paberivaba arvelduse arendamist Euroopas,” räägib Andres Lilleste.

Fiteki ja Unifiedposti projekti toetab rahaliselt CEF (Connecting Europe Facility).