Volvo ehitustehnika esindaja Swecon sai uue keskuse

Volvo ehitustehnika ainsa volitatud esindaja Eestis, Swecon ASi  uus teeninduskeskus ehitati Tallinna ringtee äärde Rae valda Kurna külla, arvestades ehitustehnika müügiks vajalikku ruumi ja piirkonna lähiaastate arengupotentsiaali. Keskuse ehitas Mapri Ehitus.

Merle Kurvits, Swecon ASi tegevjuht ”Sweconi uus töökoda ja kontor on esimene hoone, mis on ehitatud just täpselt meie vajadusi ja ootusi silmas pidades ning võimaldab teostada teenindust kõikidele Volvo ehitustehnika masinatele olenemata suurusest. Keskus on loodud, pidades silmas tulevikuvajadusi nii kontori- kui ka töökoja poolel.”

Tarmo Roos, Mapri Ehituse tegevjuht: “Harjumaa on kujunemas järjest suuremaks eri ettevõtete tõmbekeskuseks ning Tallinna ringtee äärsed alad on lähimate aastakümnete jooksul kiiresti arenev piirkond. Iga hoone, mis ehitatakse spetsiifilisi nõudeid arvestades, paneb ehitajale suure vastutuse. Sweconil olid mitmed spetsiifilised vajadused, millele vastamine tegi keerulisena tunduvad ehituslikud ülesanded lihtsamaks ning kompromiss ootuste ja tegelikkuse vahel ei erine, sest koostöö tellijaga sujus.”