Tartu linn tänas usinaid noorsootöö tegijaid

In Nomine aitas tänada Tartu usinaid noorsootöö tegijaid Tartu noorsooteenistuse tänusündmusel. Kätte jõudnud aasta on tituleeritud digikultuuri aastaks ning seega oli ka üritus digiteemaline.

Kammivabrikus veedetud õhtut juhtis Urmas Vaino, teemat avasid Tartu Tark Linn ning Tartu Ülikool ning Tallinnast sõidutasime kohale Comedy Estonia koomiku Karl-Alari Varma, kelle lugude peale sai hoolega naerda.