Eliise Evartov on In Nomine praktikant

Alates 5. augustist on meil uus praktikant Eliise, kes on tulnud In Nominesse, et sukelduda tõelisse kommunikatsioonimaailma. 

Eliise on ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudeng Tartu Ülikoolis, kus ta sügisest jätkab oma bakalaureuseõpingute teist aastat. Tema huvi meedia vastu sai alguse Tallinna Ühisgümnaasiumis, kus ta õppis meediakallakuga klassis. „Meil oli eraldi tund, kus me arutlesime meedias ilmunud uudiste üle ja seal nakatas mind ajakirjandusepisik.“ Peale gümnaasiumi oligi tal kindel soov minna Tartusse ajakirjandust õppima. Ülikoolis tegi ta aga lähemalt tutvust kommunikatsiooniga ning mõistis, et seda tööd sooviks ta ka teha tulevikus.

Kooli kõrvalt panustab Eliise oma aega korporatsiooni Sororitas Estoniae, kus saab laulda, tantsida ning võtta osa üritustest ja neid ka ise korraldada. In Nomines tahab Eliise ennast arendada turunduses ja ürituste korraldamises ning saada selgeks pressiteate kirjutamise.