Esimene rahvusvaheline e-jäätmete päev

13. oktoobril toimus esimene rahvusvaheline e-jäätmete päev, et edendada elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamist kogu maailmas. E-jäätmete päeva eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust e-jäätmete taaskasutusest.

Maailmas taaskasutatakse igal aastal vaid 20% e-jäätmetest. See tähendab, et aastas jõuab 40 miljonit tonni e-jäätmeid prügilatesse, põletustehastesse või müüakse riikidesse, kus puuduvad nõuetele vastavad käitlusvõimalused. Kuigi 66% maailma elanikkonnast elavad riikides, kus kehtivad e-jäätmeid reguleerivad õigusaktid. Selle tagajärjeks on tarneahelas olulise ja kriitilise tooraine kadu. Jäätmete ebaseadusliku saatmisega arenguriikidesse põhjustatakse tõsiseid tervise-, keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme.

„Tarbijad mängivad olulist rolli e-jäätmete taaskasutuses. See saab alguse õigesse kohta ja õigetele isikutele e-jäätmete üleandmisest,” sõnas EES-Ringluse juhatuse liige Margus Vetsa. „Kasutuks muutunud elektril töötavate asjade, alates puldiautost ja lõpetades külmkapiga, koht ei ole prügikastis või selle kõrval. Olenevalt suurusest ootavad nad ostukohta või jäätmejaama toimetamist,” lisas Vetsa.

E-jäätmete päeva eel toimus 12. oktoobril meediale pressireis Rahumäe jäätmejaama ja Eesti ainukesse elektroonikaseadmete ümbertöötlemistehasesse WeeRec OÜ.

Rahvusvahelise e-jäätmete päeva kutsusid ellu WEEE Forum (rahvusvaheline e-jäätmete tagasivõtusüsteemide ühendus) ja nende 26 liiget, kaasatakse umbes 40 erinevat organisatsiooni 20 erinevas riigis üle maailma.

Osalevate organisatsioonide algatustega soovitakse suurendada tarbijate teadlikkust
e-jäätmete taaskasutamisest. Erinevaid üritusi toimub üle maailma. Eestis käivitab WEEE Forumi liige EES-Ringlus kuuajalise teabekampaania, kutsudes inimesi kasutama kuhuviia.ee mobiilirakendust, leidmaks endale lähim koht e-jäätmete äraandmiseks.