Betooniühingu uus raamat

In Nomine aitas Eesti Betooniühingul välja anda juhendi – „BÜ7: Betoonpõrandad”.

Selline mahukas (191 lk) betoonpõrandate ehitamise õpik ilmub eesti keeles esmakordselt.