Võtke kontroll oma isikuandmete üle ELi uute andmekaitse-eeskirjade abil

25. mail hakkas Euroopa Liidus kehtima uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mille alusel on eurooplastel nüüd suurem kontroll selle üle, kuidas nende isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse, ning ka parem kaitse andmelekete vastu.

Kui te lähete veebipoodi, esitate oma maksudeklaratsiooni või kasutate sotsiaalmeediat, võite nüüd olla kindlam kui kunagi varem, et teie esitatud andmed on kaitstud. Tänu uutele ELi eeskirjadele saate hõlpsasti kontrollida, kuidas organisatsioonid teie isikuandmeid kasutavad. Samuti on tagatud see, et neil on kasutusel uus kord andmete kaitsmiseks.

Kas teil on kõrini sellest, et teile saadetakse reklaame, mida te ei taha? Te võite paluda enda eemaldamist turundusnimekirjast. Tunnete piinlikkust mõne postituse pärast? Mõnel juhul on teil võimalik lasta see kustutada. Tahate vahetada tarnijat? Teil on õigus saada vanalt tarnijalt kätte kõik teie kohta kogutud andmed, mis teeb uue teenusepakkuja juurde minemise lihtsamaks. Rangemad eeskirjad andmetega seotud rikkumiste vältimiseks tähendavad ka seda, et teid tuleb teavitada, kui selline rikkumine seab ohtu teie õigused ja vabadused.

Uued eeskirjad kehtivad kogu Euroopa Liidus, olenemata sellest, kus andmeid töödeldakse ja kus organisatsioon paikneb. Ka ELi-välised ettevõtted, kelle sihtrühmaks on ELi kodanikud, peavad neid järgima. Seega ei ole vahet, kas eelistate kohalikku või ostate välismaalt – teie õigused ja kaitse jäävad samaks.

„Tänase seisuga annab üldine andmekaitse määrus inimestele ELis suurema kontrolli oma isikuandmete üle,“ ütleb Euroopa Komisjoni justiits- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová. „Uued reeglid kannavad hoolt selle eest, et inimeste isikuandmed on paremini kaitstud – ükskõik, kuhu need andmed saadetakse, kus neid töödeldakse või hoitakse – isegi väljaspool ELi.“

Kuigi määrusega kehtestatakse üksikisikutele konkreetsed õigused, sõltub nende õiguste kasutamine siiski inimestest endist. Kui te arvate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, võite pöörduda teie andmeid omava organisatsiooni poole. Nemad peavad vastama teie järelepärimisele põhjendamatu viivituseta ja tasuta. Samuti on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele või pöörduda kohtusse.

„Peamised väljakutsed, millega ettevõtted Eesti kontekstis silmitsi seisavad, on tegelikult peaaegu samad mis teistes Euroopa riikides: andmete teisaldatavus, mõju hindamine, tagamine, et kõik protsessid ja dokumendid on vastavuses uue andmekaitseõiguse seadusega,“ ütleb Eesti Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

Isikuandmete kaitse üldmäärus asendab Euroopa 1995. aasta andmekaitsedirektiivi, mis võeti vastu ammu enne seda, kui interneti ja pilvandmetöötlusega tulid kasutusele uued isikuandmete töötlemise viisid. Kuna meie andmete jagamise ja kasutamise viisid on sellest ajast saadik oluliselt muutunud, oli ELi andmekaitse-eeskirju vaja uuendada.

Iga päev kasutab internetti üle 250 miljoni eurooplase, et võtta ühendust oma perega või poodelda. Selle käigus jagavad nad suures koguses isikuandmeid, nagu nimi, kodune aadress, ID-kaardi number ja terviseteave. See avab ukse paljudele võimalikele riskidele, nagu loata avalikustamine, identiteedivargus või internetikiusamine.

Kümnest eestlasest kaheksa tunnevad, et neil ei ole täielikku kontrolli oma isikuandmete üle ja viis ütlevad, et nad ei usalda veebiettevõtteid. Lisaks tunneb kümnest inimesest kaheksa muret selle üle, et mobiilirakendused ilma nende nõusolekuta andmeid koguvad, ja viis selle üle, mis viisil ettevõtted võivad neile avalikustatud teavet kasutada.

Isikuandmete kaitse ei ole ainult paljude eurooplaste jaoks oluline mure, see on ka põhiõigus ja seega tuleb seda kaitsta. ELi isikuandmete kaitse määrus hoolitseb selle eest.

Lisateabe saamiseks
ELi andmekaitsereform – paremad andmekaitseõigused Euroopa kodanikele 
Need on Teie andmed, võtke need enda kontrolli alla 
Levinumad küsimused ja vastused 
Leia oma andmekaitseamet 
Seitse sammu ettevõtjatele, et valmistuda isikuandmete kaitse üldmääruse järgimiseks (infoleht ettevõtetele)
Paremad eeskirjad Euroopa ettevõtjatele