Eesti tootjavastutusorganisatsioonid panid esmakordselt seljad kokku

Kuus Eesti tootjavastutusorganisatsiooni panid seljad kokku ning keskkonnaminister Siim Kiisleri juuresolekul kirjutati keskkonnaministeeriumis taaskasutusportaali kuhuviia.ee püsiva rahastamise lepingule alla:

1. SA Things (kuhuviia.ee)
2. Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ (EES-Ringlus)
3. Eesti Pakendiringlus OÜ
4. Eesti Pandipakend OÜ
5. Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
6. Ekogaisma Eesti OÜ
7. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

„Kõik tootjavastutusorganisatsioonid on eluliselt huvitatud sellest, et nende kogutavate materjalide kogumispunkte paremini üles leitaks,” ütles MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige Margus Vetsa.
„Siiani on igaüks pusinud omaette. Tuli mõte, et kui paneks õla alla ja toetaks ennast juba tõestanud, toimivat algatust – kuhuviia.ee infoportaali. Nii otsustasimegi jõud ühendada ning kasta juba kasvavat kapsast. Koos tegutsemine on otstarbekam, just tarbija huvidest lähtudes.,” lisas Vetsa.

Lisainfo:
www.kuhuviia.ee
www.facebook.com/kuhuviia