Betooniühingu juhend BÜ8

In Nomine aitas Eesti Betooniühingul välja anda uue Juhendi – „BÜ8: Betooni pumpamine. Ohutus ja keskkonnakaitse”.

Esmakordselt on eesti keeles ühtede kaante vahele koondatud betooni pumpamisega seotud ohutus- ja keskkonnanõuded.