Poola betoonteed eeskujuks

3. – 5. oktoobrini viibis Poola Vabariigis esinduslik Eesti delegatsioon, et tutvuda betoonteede ehitamisega Poolas.

Poolas ehitatakse pooled uutest riigimaanteedest betoonist, aastatel 2015 – 2023 kokku 800 km betoonkatendiga kiirteid.
In Nomine aitas korraldada.

Vt. lähemalt: Betoonteed.ee/uudised