Tööelu.ee portaalile artiklitesarja tootmine

In Nomine võitis hanke ning kirjutas Tööelu.ee portaalile 16-osalise artiklisarja tööohutusest ja -tervishoiust, seadusandlusest, statistikast, organisatsioonide praktilistest kogemustest ja ekspertide soovitustest. Artiklid valmisid meie poolt koos fotomaterjali ning venekeelsete tõlgetega.

Loe lähemalt ühte meiega koostöös valminud artiklit tööelu.ee portaalis.

Täname Tööinspektsiooni võimaluse eest teha huvitavat tööd.