In Nomine seminar “Kuidas PR enda kasuks tööle panna” kohvikus Wabadus

Varasel neljapäeva hommikul 22. oktoobril kutsus kommunikatsiooniettevõte In Nomine  Soome-Eesti kaubanduskoja liikmed praktilisele PR seminarile.

Arutleti erinevate PR-vahendite kasutamise teemadel ning toodi konkreetseid näiteid nii autode, betooni kui kosmeetika vallast. Seminari lõpetas Mart Luik elulise ettekandega tänasest Eesti meediapildist, andes samas ka paar näpunäidet meediaga lävimisel.

Üritusest tegi toreda kokkuvõtte ka FECC:

http://fecc.ee/et/uudised/890-22-10-in-nomine-ettekanne-pr-vahendite-kasutamisest