In Nomine kirjastas raamatu „Eesti betoonehituse ajalugu”

Eesti Betooniühing esitles 22. detsembril In Nomine kirjastatud raamatut “Eesti betoonehituse ajalugu”.

Tegemist on koguteosega, kus esmakordselt antakse ülevaade Eesti betooni tootmise ja ehitamise ajaloost läbi kolme viimase sajandi.

Raamat on jagatud neljaks ajaperioodiks – tsaariaeg, Eesti Vabariik, Nõukogude Eesti, taasiseseisvunud Eesti. Iga ajaperioodi lõpus on eraldi sellele perioodile pühendatud arhitektuuripeatükk.

Raamatu autoriteks on ajaloolane Uno Trumm, ajakirjanik Paavo Kangur ja ehitusloolane Maris Mändel. Raamatu koostaja on Toomas Kään.

352-leheküljelises täisvärvitrükis A4-formaadis raamatus on ligi 700 fotot jm illustratsiooni.

Koguteos on varustatud viiteaparaadi, kronoloogia, isikunimede- ning ettevõtete- ja  organisatsioonide registriga.

Raamatus on paralleelselt eesti- ja inglisekeelsed pildiallkirjad, samuti kokkuvõtted inglise ja vene keeles.

Raamatu „Eesti betoonehituse ajalugu” kirjastas kommunikatsiooniettevõte In Nomine Eesti Betooniühingu tellimusel.

Raamatu väljaandmise rahastasid 24 Eesti betooni- ja ehitusettevõtet.

Raamatu arhitektuuripeatükkide kirjutamist toetas oma stipendiumiga Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.