In Nomine aitas koostada finantstehnoloogiafirmale Fitek kolmes keeles kliendilehe.

Arvame, et aasta alguses turule tulnud ettevõtte kommunikatsioonile aitab paberil infokandja paremini kaasa kui kümnete e-posti saadetuste sekka kaduvad üllitised.