Betooniühing tähistas 19. veebruaril TTÜ Mektory hoones üldkoosolekul ühingu 10. aastapäeva.

Betooniühingu auliikmeks sai Vello Otsmaa.

Betooniteater õnnitles ühingut sünnipäeva puhul.

Betooniühing sai uue juhatuse ja uue juhatuse esimehe – Kalle Suitslepp.