In Nomine konsultant Timo Raussi osales jaanuari lõpus Stockholmis toimunud iga-aastasel Eurocom’i ülemaailmsel konverentsil.