In Nomine koolituspakkumine

Kommunikatsiooniettevõttel In Nomine on aastatepikkune meediakoolituste korraldamise kogemus. Oleme selle aja jooksul jaganud õpetust nii erasektori ettevõtete, ühiskondlike organisatsioonide kui ka riigiasutuste kõneisikutele. Teiste seas on meie koolitustel osalenud justiitsministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi keskastme- ja tippjuhid.

Iga konkreetset koolituskursust kavandades arvestame konkreetse tellijaga ning ehitame kava üles tema spetsiifilisi huvisid järgides.

Lisaks In Nomine konsultantidele kasutame oma kursustel lektorite ja treeneritena ka Eesti juhtivaid ajakirjanikke. Nii on meie koolitustel esinenud Peeter Ernits, Priit Hõbemägi, Merit Kopli, Priit Pullerits, Ilmar Raag, Ainar Ruussaar, Härmo Saarm, Indrek Treufeldt jpt.

In Nomine meediakoolitused on mõeldud eri tasemetega ja erinevate kogemustega organisatsioonidele ja meeskondadele. Koolituspäevade sisu võib valida eelkomplekteeritud koolituspäevade järgi, kuid võimalik on ka koolituspäeva sisu vastavalt organisatsiooni vajadustele ümber komplekteerida.

In Nomine koolitajad on ajakirjandus-, reklaami- ja infotöötlusharidusega. Koolituste lektorid valitakse vastavalt kliendi soovidele ja eelistustele.

Esmane meediaga suhtlemise koolitus
Koolitus on mõeldud organisatsioonidele, kes alles alustavad meediasuunalist tegevust või vajavad täiendavate meediaga suhtlejate treenimist. Koolituspäev annab esmased teadmised meediaga suhtlemise eripäradest, õpetab orienteeruma meediamaastikul ning koostama esmaseid meediasõnumeid.

Koolituspäev sisaldab järgmiseid loenguid:
Meediamaastik
Meediaga suhtlemine I
Pressiteate koostamine
Reklaami ja suhtekorralduse võimalused
Maht 8 akadeemilist tundi.

Aktiivse meediasuhtluse koolitus
Koolituspäev on mõeldud organisatsioonidele, kes soovivad väljuda passiivse meediagasuhtleja rollist ning hakata ise suunama organisatsioonist meediasse jõudvaid sõnumeid. Koolituspäev õpetab valima ja kasutama sobivaimaid meediakanaleid, koostama esmaseid meediaplaane, leidma ühist keelt kriitiliselt meelestatud ajakirjanikega ning analüüsib teiste kogemusi meediasuhete korraldamisel.
Koolituspäev sisaldab järgmiseid loenguid:
Kommunikatsioonikanalite valik
Meediaga suhtlemine II
Vaenlasest kolleegiks
Juhtumi analüüs
Maht 8 akadeemilist tundi.

Esinemiskoolitus
Koolituspäev on mõeldud organisatsioonidele, kellel on tugev meediasuhete struktuur, kuid täiendamist vajab organisatsiooni kõneisikute esinemisoskused. Koolitus käsitleb esinemist nii konverentsidel, telekaamera ees kui raadioeetris. Koolitusel osalejaid õpetatakse toime tulema kriisiolukordades ning valmis olema ka otseeetris esitatavateks kriitilisteks küsimusteks. Koolituspäeva osaks on videotreening.
Koolituspäev sisaldab järgmiseid loenguid:
Meediaga suhtlemine III
Avalik esinemine
Kriisikommunikatsioon
Maht 10 akadeemilist tundi.
Tulenevalt videotreeningu mahukusest on koolituse grupi maksimaalne suurus 12 inimest.

Kommunikatsioonikanali valik 2h
Valides sõnumi edastamiseks õige kanali säästate oluliselt nii aega kui raha. Vaatleme loengus läbi kõik kanali valiku jaoks olulised etapid ning uurime, mille alusel tuleks valikuid teha. Koolitus tugineb praktilistel näidetel nii õnnestunud, kui ebaõnnestunud kanalivalikutest.

Pressiteate koostamine 2h
Pressiteade on üks levinumaid viise oma sõnumi meediasse viimiseks. Kuid pressiteate koostamisel kehtivad oma reeglid. Anname neist ülevaate. Selgitame, millal saata pressiteadet, kuidas uudist üles ehitada, kuidas kasutada pressiteates tsitaate, kui palju sõnumeid mahub ühte pressiteatesse ja kellele seda teadet saata.

Pressiteate kirjutamine 2h
Praktiline treening pressiteate koostamise loengu juurde. Kõik osalejad kirjutavad samade algandmetega teate. Kõik kirjutatud tööd analüüsitakse grupis ühiselt.

Reklaami ja suhtekorralduse võimalused 2h
Reklaam ja suhtekorraldus ei ole sarnased ega ka mitte vastandid. Need on kaks erinevat tööriista. Oluline on osata neid õigesti koos kasutada. Koolitusel tutvustatakse kummagi tööriista eripärasid ja kasutamisvõimalusi ning vaadeldakse, kuidas neid koos kasutades maksimaalset tulemust saada..

Meediaga suhtlemine I 2h
Anname ülevaate põhialustest meediaga suhtlemisel. Käsitleme nn reaktiivset suhtlust. Anname näpunäiteid, kuidas käituda, kui ajakirjanik pöördub Teie poole. Selgitame, millised „mängureeglid“ kehtivad suhtlemisel ajakirjanikega.

Meediaga suhtlemine II 2h
Selgitame, kuidas pöörduda edukalt meedia poole. Seda nimetatakse proaktiivseks meediasuhtluseks. Uurime, kas ajakirjani on Teie sõber või vaenlane, kas ajakirjanikku on võimalik „kodustada“, kui palju ja millist informatsiooni anda ajakirjanikule ja muid nüansse, millest sõltub edukas meediasuhtlus.

Meediaga suhtlemine III 4h
Praktiline videotreening, mis käsitleb erinevaid suhtlusvõtteid. Treener intervjueerib kõiki grupi liikmeid eraldi. Intervjueerides matkib treener erinevaid ajakirjanikutüüpe. Õppuse teises osas analüüsitakse kõigi grupi liikmetega salvestatud intervjuusid.

Vaenlasest mõttekaaslaseks 2h
Kursusel keskendume sellele, kuidas muuta negatiivselt meelestatud ajakirjanik või koostööpartner sõbralikuks partneriks. Jagame näpunäiteid, kuidas valida endale „õiged relvad“, kuidas valmistuda intervjuuks, kuidas luua intervjuuks soodne atmosfäär, kuidas ajakirjanikku „harida“ ja milliste muude võtetega pälvida ajakirjaniku usaldus ja poolehoid.

Reklaami hindamine 2h
Loeng õpetab mõistma reklaamiagentuuri tehtavat tööd ning hindama kas agentuuri pakutav toode on just see mida vajate. Koolitus käsitleb reklaami loomise peamisi võtteid, reklaami toimimise põhimõtteid ja reklaami tajumise erinevaid tasandeid.

Eesti meediamaastik 2h
Eestis tegutseb mitusada erinevat meediakanalit. Valimaks oma sõnumite edastamiseks õigeimat kanalit tuleb teada, mille vahel valida saab. Koolitus tutvustab Eesti meediaturul tegutsevaid väljaandeid, nende spetsiifikaid ja võimalusi nende kaudu sõnumeid edastada.

Avalik esinemine 2h
Esinemine suurema auditooriumi ees nõuab alati teatud eeltööd. Kursusel selgitame, kuidas ehitada üles edukat esinemist, kuidas olla veenev ja haarata publikut. Anname ülevaate retoorika põhialustest, selgitame, millist sõnumit kannab endas „kehakeel“ ja teeme praktilisi esinemisharjutusi.

Juhtumi analüüs 2h
Öeldakse, et tark õpib teiste vigadest. Aga ka teiste õnnestumistest tasub õppida. Koolitusel vaatleme, kuidas on erinevad organisatsioonid lahendanud nende ees seisvaid probleeme läbi suhtekorralduse ning kuidas on käitutud erinevates kriisiolukordades.

Kriisikommunikatsioon 4h
Kriise võib ette tulla igas organisatsioonis. Kursusel selgitame, kuidas olla võimalikeks kriisideks valmis ja kuidas käituda siis, kui kriis ongi käes. Selgitame, kuidas kriisi korral pressile informatsiooni jagada, kes seda peaks tegema ja millises vormis.

Viimased uudised

Latest news