In Nomine konsultandina asus tööle Epp Alatalu

26. jaanuar 2018

In Nomine konsultandina asus tööle Epp Alatalu, kes ajakirjaniku ja kommunikat-siooni spetsialistina on varem töötanud Eesti Telegraafiagentuuris, Kaubalehes, Eesti Ekspressis ja Postimehes, panustanud mitme muuseumi ja Eesti Pärimusmuusikakeskuse töösse, olnud infonõunik Eesti Hoiupangas ja Estonian Airis, töötanud riigiametnikuna, sealhulgas neli aastat Eesti Vabariigi presidendi pressinõunikuna.

„Olen In Nomine lennukat, vaimukat ja ausat tööd avalike suhete ja üritusturunduse maastikul kõrvalseisjana tõepoolest nautinud. Selles on espriid, kellegi nimel kõneldes (In nomine – kellegi või millegi nimel) on oldud tellijale ustavad ja tarbijaile arusaadavad,“ ütleb Epp Alatalu.

Epp Alatalu on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal 1989. aastal, oma erialal mõjutajateks peab ta ülikooli, nii õppejõude kui ka õpingukaaslasi, kõiki oma tööandjaid, sest läbi 30 aasta on igast tööetapist olnud kaasa võtta lisateadmisi ja tarkust. Nii presidendi kantseleis kui ka Estonian Airis, krooni-aja alguse Hoiupangas kui ka pärimusmuusikakeskuse Kirsimäe aida ühisrahastuse vedamisel on tal olnud õnne teha uuenduslikku ja samas taasrakendatavate teadmistega tööd.

Epu moto on kirjas vanasõnas – kes sitika tee peal õieti pöörab, saab ühe pulga ülemale.

epp alatalu 2

Viimased uudised

Latest news